Factuur

Van:

Hagedisstraat 23
1338 HA Almere

info@stuurdent.nl

Factuurnummer FAC-0015
Factuurdatum 13 oktober 2019
Totaal verschuldigd € 0,00
Aan:
Yevanni Balvert

Heerlenstraat 27
1324 MC Almere

Aantal Service PrijsSubtotaal
0 Uren Week 42 € 5,00€ 0,00
Subtotaal € 0,00
BTW € 0,00
Totaal verschuldigd € 0,00