Factuur

Van:

Hagedisstraat 23
1338 HA Almere

info@stuurdent.nl

Factuurnummer FAC-0176
Factuurdatum 30 juni 2022
Vervaldatum 14 juli 2022
Totaal verschuldigd € 2.355,00
Aan:
Autorijschool Groenland

Warande 32
1943 BR Beverwijk

Aantal Service PrijsSubtotaal
16 Uren Week 22
€ 30,00€ 480,00
16,5 Uren Week 23
€ 30,00€ 495,00
23,5 Uren Week 24
€ 30,00€ 705,00
15 Uren Week 25
€ 30,00€ 450,00
7,5 Uren Week 26 € 30,00€ 225,00
Subtotaal € 2.355,00
BTW € 408,72
Totaal verschuldigd € 2.355,00