Betaald

Factuur

Van:

Hagedisstraat 23
1338 HA Almere

info@stuurdent.nl

Factuurnummer FAC-0375
Factuurdatum 31 januari 2024
Vervaldatum 14 februari 2024
Totaal verschuldigd € 3.150,00
Aan:
Autorijschool Groenland

Warande 32
1943 BR Beverwijk

Aantal Service PrijsSubtotaal
27,5 Uren Week 2
€ 30,00€ 825,00
31 x 90 min les week 3
€ 30,00€ 930,00
29 x 90 min les week 4

incl. schakelauto wassen

€ 30,00€ 870,00
17,5 Uren Week 5 € 30,00€ 525,00
Subtotaal € 3.150,00
BTW € 546,69
Totaal verschuldigd € 3.150,00